Zawartość
korepetycje matematyka | korepetycje angielski | korepetycje sz

 
Tytuł:korepetycje matematyka | korepetycje angielski | korepetycje sz
Url:https://www.google.pl/search?hl=pl&q=Lektor+Personalny
Opis: 
 Zanurzmy się w języku angielskim! (Klasa 5)Cele kursu:rozwijanie horyzontów językowych a ogólnej kultury językowej;pogłębienie wiedzy gramatycznej tudzież używanie jej w praktyce;rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim w poprzek wypowiadanie się w trakcie dyskusji;rozwijanie samodzielności w wyszukiwaniu, analizowaniu, porównywaniu a podsumowywaniu informacji w działaniach projektowych.GLOBAL ENGLISH (6 klasa)Moduł koncentruje się na:komunikacja poprzez działania kreatywne, projektowe oraz badawcze 792-874-363 biuro@lektorpersonalny.pl Adres Korespondencyjny Lektor Personalny Ul. Wiejska 2 44-187 Czarków